Yến Mạch Nguyên Chất Ăn Liền Xuân An Lọ 800G - PH00397