Trục từ cho hộp zin HP 78a, 79a, 36a, 1536dnf, 1606, 1566, 1560, 1536, Pro M12a, M12w, M26a, M26nw, 1505, m1522nf, 1522nf, M1120, là trục hít mực cho hộp mực máy in - Trục từ 78a

18.000đ