Thuốc trừ sâu sinh học Đồng Xanh Abatimec 3.6EC 500ml chuyên Nhện đỏ - Sâu cuốn lá - Bọ trĩ - NNK5596

145.000đ
15 lượt mua