THÙNG ĐỰNG LOA KÉO 4 TẤC ĐƠN (KÈM 3 TRUNG) - THUNG-4T-DON-3TRUNG