PU Foam, Keo Bọt Nở chống cháy, Selfoam B1 - DHN-002

7 lượt mua