PU Foam, Keo Bọt Nở chống cháy, Selfoam B1 - DHN-002

170.000đ
190.000đ
7 lượt mua