NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5 LÍT ĐA NĂNG SUNHOUSE SHD1550 - TỰ ĐỘNG XẢ ÁP KHI ÁP XUẤT CAO - LÒNG NỒI CHỐNG DÍNH - SH049KD

875.000đ