Mô hình tôm hùm - Mô hình tôm hùm alaska bằng composite

50.000.000đ