Máy dập gợn sóng mini có hộp đựng bằng nhựa - SVL0MAYDAPSONGBEAR