Máy Chơi Game Ps4 Slim 1tb Model2218b Kèm 3 Game Uncharted 4 ,The Last Of Us ,Ratchet Clank - Chính Hãng Sony Việt Nam - slim3game