Máy Chơi Game Ps4 Slim 1tb Model2218b Kèm 3 Game Uncharted 4 ,The Last Of Us ,Ratchet & Clank - Chính Hãng Sony Việt Nam - CUH-2218B-B01