Màn hình máy tính : Màn hình Dell 17 inch E1715S Vuông LCD - Màn hình máy tính : Màn hình Dell 17 inch E17

2.380.000đ