MÀN CHỤP TỰ BUNG ĐỈNH VUÔNG TIẾN ĐẠT LOẠI 1 CÓ CHÂN VIỀN CAO CẤP MẮT VẢI MÀN SIÊU NHỎ - MTB025