MẠCH CÔNG SUẤT 36 SÒ MAINPOWER DÙNG NHÔM 3U - CS-36-3U