longbay 20sc đặc trị nấm khuẩn bổ sung vi lượng phục hồi cây 240ml - SDGSDFGFD