Laptop [Freeship] Dell i5 8G SSD FullHD IPS cảm ứng tay nhỏ xinh cho khách Giáng Viên Nhà đầu tư xem Chứng khoán , Kinh doanh Bất đông sản i5 4300 Màn cảm ứng tay Full HD 2webcam - Laptop có camera Cpu 2.4ghz 4G DDR3 màn

5.999.000đ
6.000.000đ
13 lượt mua