Khung lưới bảo vệ loa 8 inch Lửa bạc - KST-1331

55.000đ