Giày tây nam Vina-Giầy 1262CF-1067-DB - 1262CF-1067-DB