Dây mạng bấm sẵn 2 đầu GIPCO cat6 dài 15m-chính hãng - 15gipco

50.000đ