Dầu gội phủ bạc màu nâu tự nhiên Young Hàng Công Ty - DGPBMN01