ĐẦM CÔNG SỞ CAO CẤP [HÀNG CAO CẤP] - ĐẦM CÔNG SỞ CAO CẤP DD013