COMBO CÔNG SUẤT 32 SÒ CÓ ROLE + MẠCH NGUỒN 8 TỤ ĐA NĂNG + NHÔM TẢN NHIỆT 2U - BO-COMBO-32ROLE

1.205.000đ