Chíp Phay APMT1135PDER-M2- NH252 - APMT1135PDER-M2- NH252

350.000đ