Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch - scs -AS1300

65.000.000đ
67.000.000đ