Búa Hàn Siêu Âm 15khz 110mm x 20mm - CPTB1511020

2.990.000đ
3.500.000đ