BỘ MẠCH AMPLI MIC 8 VOLUME, ECHO REVERB 7 - TẶNG MẶT - PRE-8-ECHO-7-MAT