BỘ MẠCH AMPLI DSP 800 CÓ TÍCH HỢP TÍN HIẾU SUB - PRE7-SUB-MATDSP800