Bộ hát xử lý tín hiệu đầu vào xuất âm thanh, video karaoke Màn hình 4.3inch - KST-1640

1.000.000đ