Android TV Box X96 Air - Amlogic S905X3, 4GB Ram, 32GB bộ nhớ trong, Android 9 - X96AIR-4GB

1.095.000đ - 1.145.000đ
1.145.000đ
35 lượt mua