Ram laptop Kingmax DDR4 8GB bus 2666 MHz - bảo hành 3 năm - Kingmax DDR4 8G 2666

719.000đ
4 lượt mua