Ram laptop Hynix 4Gb bus 1600 DDR3 - RLH 4Gb 1600 PC3

400.000đ
2 lượt mua