[Combo x4] Jack nguồn laptop MSI chân 5.5 x 2.5, mã GE40 GE60 GE70 MS-16F1 MS-16F2 MS-16F3 MS-1761 MS-1762 MS-1719 MS-163A MS-1651 MS-1656 MS-16D2 MS-16D3[Laptopcentre] - ZNMSI.MS-16F2

230.000đ