COMBO CÔNG SUẤT 24 SÒ CÓ ROLE + MẠCH NGUỒN 8 TỤ ĐA NĂNG + NHÔM TẢN NHIỆT 2U - BO-COMBO-24ROLE

1.055.000đ