1kg Nấm đối kháng Trichoderma Bacillus TRIBAC. Ủ phân hữu cơ hoai mục. Cải tạo đất. Ngăn chặn Tuyến trùng, Nấm bệnh. Khỏi lo Vàng Lá Thối Rễ - tribac

70.000đ
90.000đ
37 lượt mua