Gửi thông tin đổi - trả Gửi yêu cầu trả hoặc bổ sung

  1. Khi muốn trả hoặc bổ sung sản phẩm, quý khách vui lòng vào trang "Trả hàng Hoàn tiền", mục "Tiến hành Trả - Bổ sung"
  2. Lựa chọn đơn hàng mong muốn trả hoặc bổ sung
  3. Điền vào phiếu yêu cầu trực tuyến (vui lòng đính kèm hình ảnh thực tế của sản phẩm)

Nhận thông báo từ Sendo.vn Nhận thông báo từ Sendo.vn

  1. Khi nhận được yêu cầu trả hàng bổ sung từ phía quý khách, Sendo sẽ thông báo cho Shop.
  2. Shop sẽ gửi lại các phản hồi về Trả hàng Hoàn tiền trong thời gian quy định và tiến hành thương lượng cùng quý khách.
  3. Sendo luôn theo dõi phản hồi của Shop trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu trả hàng/bổ sung của quý khách.

Đổi - trả/Hoàn tiền Bổ sung - trả hàng (hoàn tiền)

Sau khi bạn và Shop thống nhất phương án, Sendo sẽ tiến hành thực hiện theo thống nhất cuối cùng: sản phẩm sẽ được gửi bổ sung hoặc trả (hoàn tiền) tùy vào trường hợp.