Gửi thông tin đổi - trả Gửi yêu cầu đổi/ trả hoặc bổ sung

  1. Khi muốn đổi/ trả hoặc bổ sung sản phẩm, quý khách vui lòng vào trang "Trả hàng Hoàn tiền", mục "Tiến hành Đổi - Trả - Bổ sung"
  2. Lựa chọn đơn hàng mong muốn đổi/ trả hoặc bổ sung
  3. Điền vào phiếu yêu cầu trực tuyến (vui lòng đính kèm hình ảnh thực tế của sản phẩm)

Nhận thông báo từ Sendo.vn Nhận thông báo từ Sendo.vn

  1. Khi nhận được yêu cầu đổi/ trả/ bổ sung hàng từ phía bạn. Sendo sẽ thông báo cho Shop.
  2. Shop sẽ gửi lại các phản hồi về đổi/ trả/ bổ sung hàng trong thời gian quy định và tiến hành thương lượng trực tiếp với bạn.
  3. Sendo luôn theo dõi phản hồi của Shop trong từng trường hợp để hỗ trợ bạn khi cần. Trong mọi tường hợp, Sendo toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đổi/ trả/ bổ sung hàng của bạn.

Đổi - trả/Hoàn tiền Tiến hành đổi/ trả hoặc bổ sung hàng

Sau khi bạn và Shop thống nhất phương án, Sendo sẽ tiến hành thực hiện theo thống nhất cuối cùng: sản phẩm sẽ tiến hành thực hiện theo thống nhất cuối cùng: sản phẩm sẽ được đổi/ trả (hoàn tiền) hoặc gửi bổ sung tùy vào từng trường hợp.