Trà xanh- Trà Bát Tiên nguyên chất - vụ thu đông,có sương lạnh - Trà tết loại 500g [ĐƯỢC KIỂM HÀNG] - 24511215