Thiết bị phát wifi 4G Netgear Aircard 810S LTE USA Hãng Mỹ - 810s

2.799.000đ