Thiết bị lọc nước lắp tại vòi Mitsubishi Cleansui EF201-MD101E-S - EF201

2.290.000đ