Thanh mở rộng 2 đầu ball head ốc 1/4 gắn phụ kiện cho Gimbal - double-ball-header-1-4

400.000đ