Sốt Mayonnaise Kewpie Tar Tar 130G - KS.SOT.MAYONAISE.KEWPIE/TARTAR.130G