Sạc laptop MSI 19.5v 11.8A 230W bản gốc - 2398

1.300.000đ