Phân bón lá Basfoliar K 10-0-35-3+3 Zn 100gr Bông đều Trái lớn - NNK463

35.000đ
2 lượt mua