Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật 6 ổ LiOA màu trắng - 6UW

201.000đ