Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật 4 ổ LiOA màu trắng - 4UBCW

417.000đ