Nước Yến sào Hồng sâm Song Yến 6 hũ x 70ml - BHCSONGYENHONGSAM