Mô hình thực hành thụt tháo cho người bệnh - HL0078

14.000.000đ