Máy mài mũi khoan bước MRCM 1 đá tròn CBN cao cấp ø4 - ø14 MR-13T - MR-13T

15.900.000đ