Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2 - OneTouchUltra ii

1.450.000đ