Máy đo đường huyết eBchek Tiếng Việt - Thích hợp người cao tuổi - eBchekkit1

980.000đ