Máy đo đường huyết eBchek Tiếng Việt - Thích hợp người cao tuổi - eBchekkit1

880.000đ
980.000đ