Máy điện giải ion kiềm TK-AS66 - MDGPNSN

51.500.000đ