Máy Chơi Game Ps4 Pro 1tb Model CUH -7218b-2 Tay Cầm - Hàng chính hãng - pro-3game